Działalność WORD

Podstawową działalnością statutową Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego jest organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami - w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego prowadzi ponadto działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i popularyzacji przepisów o ruchu drogowym, a także przeprowadza szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego oraz dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

Numer rachunku dla opłat egzaminacyjnych


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu informuje, że od 2 stycznia 2014 roku nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłaty egzaminacyjne.

Każdemu klientowi zostaje przyznany indywidualny numer rachunku bankowego.

Numer rachunku można uzyskać poprzez generator znajdujący się na stronie internetowej WORD lub w kasie znajdującej się w siedzibie WORD.

Kliknij w celu otwarcia GENERATORA RACHUNKÓW

Strona główna

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu będzie czynny w następujące soboty w godzinach 7.00 - 14.30:
13 grudnia 2014,
10 stycznia 2015,
14 lutego 2015,
14 marca 2015.

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2014r. oraz w dniu 2 stycznia 2015r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego będzie nieczynny.
W dniach 29 - 31 grudnia 2014r. egzaminy odbywają się zgodnie z godzinami funkcjonowania Ośrodka.
W dniu 31 grudnia 2014r. zapisy na egzamin będą odbywały się w godzinach 7.00 - 14.30.
Zapraszamy ponownie 5 stycznia 2015r. w godzinach 7.00 - 14.30.
WORD Poznań informuje, że rozpoczął nabór na kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów wszystkich kategorii praw jazdy, w tym również na pozwolenie kierowania tramwajem. Więcej informacji pod numerem tel. 61 8290192. Serdecznie zapraszamy.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu informuje, iż na podstawie Rozporządzenia MTBiGM z dnia 13 lipca 2012r. (Dz.U. poz.995) §17 ust.1  wstrzymuje okresowo w terminie od 01.12.2014 do 31.03.2015r. przeprowadzanie egzaminów praktycznych w zakresie kat. AM, A1, A2, A prawa jazdy.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu ogłasza pisemny przetarg na dostawę bonów towarowych podarunkowych.
Ogłoszenie znajduje się pod adresem http://bip.word.poznan.pl/strony,0,110-dostawa-bonlw-towarowych-29102014
Pod poniższym adresem znajduje się informacja dotycząca osób, których praktyczna część egzaminu ma zostać przeprowadzona na pojeździe ośrodka szkolenia kierowców.

Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...22 Następna strona