Działalność WORD

Podstawową działalnością statutową Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego jest organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami - w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego prowadzi ponadto działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i popularyzacji przepisów o ruchu drogowym, a także przeprowadza szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego oraz dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

Numer rachunku dla opłat egzaminacyjnych


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu informuje, że od 2 stycznia 2014 roku nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłaty egzaminacyjne.

Każdemu klientowi zostaje przyznany indywidualny numer rachunku bankowego.

Numer rachunku można uzyskać poprzez generator znajdujący się na stronie internetowej WORD lub w kasie znajdującej się w siedzibie WORD.

Kliknij w celu otwarcia GENERATORA RACHUNKÓW

Strona główna

Pod poniższym adresem znajduje się informacja dotycząca osób, których praktyczna część egzaminu ma zostać przeprowadzona na pojeździe ośrodka szkolenia kierowców.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu będzie czynny w następujące soboty w godzinach 7.00 - 14.30:
11 października 2014,
15 listopada 2014,
22 listopada 2014,
13 grudnia 2014.

Jednocześnie informujemy, że w dniach 20 – 22 listopada 2014r. nie będą przeprowadzane egzaminy państwowe na prawo jazdy zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej. W tym terminie będą przyjmowane zapisy na egzaminy lub szkolenia w godzinach 7.00 – 14.30.
     Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu od lat realizuje swoje ustawowe zadania, na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach, inicjując i podejmując w placówkach oświatowych wiele przedsięwzięć o charakterze informacyjnym i edukacyjnym adresowanych do dzieci i młodzieży - najmłodszych, niechronionych, uczestników ruchu drogowego. Wspomagamy aktywne szkoły i samorządy w tworzeniu Szkolnych Centrów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; nowoczesnych pracowni wychowania komunikacyjnego oraz miasteczek ruchu drogowego, przekazujemy pomoce dydaktyczne i wydawnictwa edukacyjne, dzięki czemu pedagodzy uczący wychowania komunikacyjnego mogą lepiej prowadzić zajęcia przygotowujące najmłodszych do bezpiecznego poruszania się po drogach.
     Wielu z nas, wybierając się w podróż, planując wakacyjny wyjazd, wybiera drogi najkrótsze, najszybsze… Nie zawsze zastanawiamy się nad wyborem drogi najbezpieczniejszej, choć może i trochę dłuższej. Bo szkoda cennego urlopu, bo czekają już na nas woda las, góry, znajomi.
     Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu, chcąc pomóc kierowcom w planowaniu bezpiecznej trasy podróży, nie tylko podczas wyjazdów wakacyjnych, w kwietniu 2014 roku opublikował na stronie internetowej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego mapę zagrożeń na drogach województwa wielkopolskiego.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu informuje, że uruchomiona została możliwość internetowej rezerwacji wizyty w WORD. W celu dokonania rezerwacji należy wypełnić formularz korzystając ze strony http://qms.word.poznan.pl bądź poprzez przycisk "Rezerwacja wizyty w WORD" na stronie głównej Ośrodka.
Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...21 Następna strona