Działalność WORD

Podstawową działalnością statutową Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego jest organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami - w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego prowadzi ponadto działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i popularyzacji przepisów o ruchu drogowym, a także przeprowadza szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego oraz dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

Numer rachunku dla opłat egzaminacyjnych


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu informuje, że od 2 stycznia 2014 roku nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłaty egzaminacyjne.

Każdemu klientowi zostaje przyznany indywidualny numer rachunku bankowego.

Numer rachunku można uzyskać poprzez generator znajdujący się na stronie internetowej WORD lub w kasie znajdującej się w siedzibie WORD.

Kliknij w celu otwarcia GENERATORA RACHUNKÓW

Strona główna

Dyrektor WORD w Poznaniu ogłasza przetarg na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego, stanowiących:
- motocykl Yamaha YBR 250 – 1 szt.
- samochód osobowy Renault Clio III 1,2 – 1 szt.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu informuje, że uruchomiona została możliwość internetowej rezerwacji wizyty w WORD. W celu dokonania rezerwacji należy wypełnić formularz korzystając ze strony http://qms.word.poznan.pl bądź poprzez przycisk "Rezerwacja wizyty w WORD" na stronie głównej Ośrodka.
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego wraz z partnerami Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Poznaniu oraz Automobilklubem Wielkopolskim zapraszają kierowców zawodowych do wzięcia udziału w Konkursie „Wielkopolski Kierowca Zawodowy”.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu informuje, że od dnia 3 marca 2014r. dokonuje zapisów na egzamin praktyczny kat. AM, A1, A2 i A
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu w poniższych dniach (soboty) będzie czynny w godzinach 7.00 - 14.30:
11 stycznia 2014;
22 lutego 2014;
15 marca 2014;
12 kwietnia 2014;
17 maja 2014;
14 czerwca 2014.
Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...19 Następna strona