Działalność WORD

Podstawową działalnością statutową Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego jest organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami - w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego prowadzi ponadto działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i popularyzacji przepisów o ruchu drogowym, a także przeprowadza szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego oraz dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

Numer rachunku dla opłat egzaminacyjnych


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu informuje, że od 2 stycznia 2014 roku nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłaty egzaminacyjne.

Każdemu klientowi zostaje przyznany indywidualny numer rachunku bankowego.

Numer rachunku można uzyskać poprzez generator znajdujący się na stronie internetowej WORD lub w kasie znajdującej się w siedzibie WORD.

Kliknij w celu otwarcia GENERATORA RACHUNKÓW

Strona główna

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu informuje, że od dnia 23.02.2015r. wznowione zostaną zapisy na egzamin praktyczny kat. AM, A1, A2 i A.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu będzie czynny w następujące soboty w godzinach 7.00 - 14.30:

14.02.2015, 28.02.2015, 07.03.2015, 14.03.2015, 18.04.2015,

16.05.2015, 20.06.2015, 18.07.2015, 22.08.2015, 19.09.2015,

24.10.2015, 21.11.2015, 12.12.2015.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu informuje, iż na podstawie Rozporządzenia MTBiGM z dnia 13 lipca 2012r. (Dz.U. poz.995) §17 ust.1  wstrzymuje okresowo w terminie od 01.12.2014 do 31.03.2015r. przeprowadzanie egzaminów praktycznych w zakresie kat. AM, A1, A2, A prawa jazdy.
Pod poniższym adresem znajduje się informacja dotycząca osób, których praktyczna część egzaminu ma zostać przeprowadzona na pojeździe ośrodka szkolenia kierowców.

     Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu od lat realizuje swoje ustawowe zadania, na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach, inicjując i podejmując w placówkach oświatowych wiele przedsięwzięć o charakterze informacyjnym i edukacyjnym adresowanych do dzieci i młodzieży - najmłodszych, niechronionych, uczestników ruchu drogowego. Wspomagamy aktywne szkoły i samorządy w tworzeniu Szkolnych Centrów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; nowoczesnych pracowni wychowania komunikacyjnego oraz miasteczek ruchu drogowego, przekazujemy pomoce dydaktyczne i wydawnictwa edukacyjne, dzięki czemu pedagodzy uczący wychowania komunikacyjnego mogą lepiej prowadzić zajęcia przygotowujące najmłodszych do bezpiecznego poruszania się po drogach.
Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...21 Następna strona