Działalność WORD

Podstawową działalnością statutową Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego jest organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami - w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego prowadzi ponadto działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i popularyzacji przepisów o ruchu drogowym, a także przeprowadza szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego oraz dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

Numer rachunku dla opłat egzaminacyjnych


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu informuje, że od 2 stycznia 2014 roku nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłaty egzaminacyjne.

Każdemu klientowi zostaje przyznany indywidualny numer rachunku bankowego.

Numer rachunku można uzyskać poprzez generator znajdujący się na stronie internetowej WORD lub w kasie znajdującej się w siedzibie WORD.

Kliknij w celu otwarcia GENERATORA RACHUNKÓW

Strona główna

Uprzejmie informujemy, że w siedzibie WORD uruchomione zostało stanowisko testów próbnych - przeznaczone do samodzielnego sprawdzenia wiedzy i stopnia przygotowania do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy wszystkich kategorii.
W siedzibie Ośrodka otwarto również kącik dla dzieci – przeznaczony do zabawy oraz edukacji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego najmłodszych.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu informuje, że od dnia 23.02.2015r. wznowione zostaną zapisy na egzamin praktyczny kat. AM, A1, A2 i A.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu będzie czynny w następujące soboty w godzinach 7.00 - 14.30:

11.04.2015, 18.04.2015, 16.05.2015, 20.06.2015, 18.07.2015,

22.08.2015, 19.09.2015, 24.10.2015, 21.11.2015, 12.12.2015.


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu informuje, iż na podstawie Rozporządzenia MTBiGM z dnia 13 lipca 2012r. (Dz.U. poz.995) §17 ust.1  wstrzymuje okresowo w terminie od 01.12.2014 do 31.03.2015r. przeprowadzanie egzaminów praktycznych w zakresie kat. AM, A1, A2, A prawa jazdy.
Pod poniższym adresem znajduje się informacja dotycząca osób, których praktyczna część egzaminu ma zostać przeprowadzona na pojeździe ośrodka szkolenia kierowców.

Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...21 Następna strona