Działalność WORD

Podstawową działalnością statutową Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego jest organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami - w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego prowadzi ponadto działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i popularyzacji przepisów o ruchu drogowym, a także przeprowadza szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego oraz dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym. 

Numer rachunku dla opłat egzaminacyjnych


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu informuje, że od 2 stycznia 2014 roku nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłaty egzaminacyjne.

Każdemu klientowi zostaje przyznany indywidualny numer rachunku bankowego.

Numer rachunku można uzyskać poprzez generator znajdujący się na stronie internetowej WORD lub w kasie znajdującej się w siedzibie WORD.

Kliknij w celu otwarcia GENERATORA RACHUNKÓW

Strona główna


Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu możliwości

rezerwacji terminu egzaminu na prawo jazdy w WORD Poznań przez internet

 

z dniem 4 maja 2015. Aby skorzystać z tej usługi kliknij tutaj.     

Najpierw konieczne będzie utworzenie swojego konta w serwisie Info-car  - jest to czynność jednorazowa.
Aby zapisać się na egzamin:

  1.             zaloguj się,
  2.             wybierz kategorię prawa jazdy i termin egzaminu,
  3.             dokonaj płatności za egzamin.


Potwierdzenie zapisu na wybrany egzamin udostępnione będzie w serwisie
Info - Car w następnym dniu roboczym.

 Rezerwuję termin egzaminu w WORD Poznań. 
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu ogłasza przetarg na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego, stanowiących czterokołowiec KYMCO, model MXU 300 R, pojemność silnika 271cm3, numer rejestracyjny PO 567Y, moc silnika 14,5 kW, rok produkcji 2012, data pierwszej rejestracji 03.08.2012r.
WORD Poznań informuje, że zapisu na szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego można dokonać drogą e-mailową pod adresem szkolenia@word.poznan.pl.
Na w/w adres należy przesłać skan wniosku, opłaty i prawa jazdy z zaznaczeniem daty szkolenia.
Uprzejmie informujemy, że kandydaci przystępujący do egzaminu na prawo jazdy kategorii A, A1, A2, AM i korzystający z kasków Ośrodka będą proszeni o zakładanie pod kask czepków ochronnych (z tworzywa sztucznego).
Nie dotyczy to osób posiadających własne kaski lub "kominiarki".
Uprzejmie informujemy, że w siedzibie WORD uruchomione zostało stanowisko testów próbnych - przeznaczone do samodzielnego sprawdzenia wiedzy i stopnia przygotowania do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy wszystkich kategorii.
W siedzibie Ośrodka otwarto również kącik dla dzieci – przeznaczony do zabawy oraz edukacji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego najmłodszych.
Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...22 Następna strona