Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Działalność WORD na rzecz BRD

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego podejmuje przedsięwzięcia związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa, w szczególności z popularyzacją przepisów o ruchu drogowym i podnoszeniem kultury jazdy kierowców.

 

W ramach propagowania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego WORD m.in. pomaga w realizacji programu wychowania komunikacyjnego w szkołach podstawowych, w przeprowadzaniu sprawdzianów praktycznych na kartę motorowerową wśród uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wspólnie z Policją realizuje kampanie na rzecz bezpiecznej jazdy.

 

Działalność na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego :Europejskie dni mobilności w Poznaniu

27 września, 2021

Już po raz dziewiętnasty organizowana została w całej Unii Europejskiej wielka kampania pod nazwą Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Tegoroczna akcja organizowana była pod nazwą Road Safety Days. W Polsce jej tytuł to„ Żyj i pozwól żyć innym”. Akcent położony był na działania policji i innych podmiotów w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Celem wszystkich organizatorów […]

Czytaj więcej »

Nowy sprzęt dla wielkopolskich strażaków

24 września, 2021

W setną rocznicę I Ogólnopaństwowego Zjazdu Straży Pożarnych RP w Warszawie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu doposażył kolejne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, w niezbędny sprzęt. W roku 1921 roku, w dniach 8-9 września, na I Ogólnopaństwowym Zjeździe Straży Pożarnych RP w Warszawie, powołany został do życia Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, którego kontynuatorem […]

Czytaj więcej »

Defibrylator dla OSP Targowa Górka

23 września, 2021

W środę 22 września 2021 r. dyrektorzy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu przekazali defibrylator – zakupiony przez nasz ośrodek – strażakom z OSP Targowa Górka. Urządzenia często jest niezbędne do podejmowania działań ratowniczych na drogach w sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego.

Czytaj więcej »

EDUKACJA I INWESTYCJE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

28 sierpnia, 2021

Poznań od wielu lat inwestuje w infrastrukturę rowerową, wzorem aglomeracji europejskich sieć dróg rowerowych regularnie rośnie. Obserwujemy to zarówno w mieście, jak i okolicznych gminach. Wpisuje się to w większy plan tworzenia rozwiązań alternatywnych do samochodu. Dzięki siatce połączeń kolejowych, autobusowych i tramwajowych można już wygodnie poruszać się między stolicą regionu i okalającymi ją gminami. […]

Czytaj więcej »

Czy na drogach Wielkopolski jest bezpiecznie?

29 lipca, 2021

Co o stanie bezpieczeństwa na drogach na drogach naszego regionu mówią policyjne statystyki? Minęło pierwsze półrocze tego roku, czas więc na przedstawienie kilku danych statystycznych, zebranych przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu. Zacznijmy od kolizji. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 zarejestrowano ich 15899. W porównaniu do pierwszego półrocza zeszłego roku liczba tych zdarzeń wzrosła o […]

Czytaj więcej »

O BEZPIECZEŃSTWIE W CZASIE WAKACJI

28 lipca, 2021

Straż Miejska Miasta Poznania z Policją i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Poznaniu aktywnie uczestniczą w spotkaniach z dziećmi, prowadząc pogadanki na temat bezpiecznego zachowania się podczas spędzania wolnego czasu. Wakacje to czas zabawy oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na półkoloniach, koloniach, obozach i wczasach rodzinnych. Właściwe zachowywanie się i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wspomnianych […]

Czytaj więcej »
1 2 3 22