Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Działalność WORD na rzecz BRD

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego podejmuje przedsięwzięcia związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa, w szczególności z popularyzacją przepisów o ruchu drogowym i podnoszeniem kultury jazdy kierowców.

 

W ramach propagowania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego WORD m.in. pomaga w realizacji programu wychowania komunikacyjnego w szkołach podstawowych, w przeprowadzaniu sprawdzianów praktycznych na kartę motorowerową wśród uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wspólnie z Policją realizuje kampanie na rzecz bezpiecznej jazdy.

 

Działalność na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego :Europejski Tydzień Mobilności

15 września, 2022

Europejski Tydzień Mobilności – 16 do 22 września 2022 roku! 21 września 2022r. – ROADPOL SAFETY DAYS, Poznań, ul. Towarowa 35/37 We wszystkich europejskich krajach prowadzona będzie akcja pod nazwą ROADPOL SAFETY DAYS, pod wspólnym tytułem „Żyj i pozwól żyć innym”. To działania Policji ruchu drogowego oraz innych podmiotów działających w obszarze bezpieczeństwa w ruchu […]

Czytaj więcej »

Naucz się jeździć z Autostradą Wielkopolską

31 maja, 2022

Odpowiadając na ogromne zainteresowanie Kursem jazdy na autostradzie oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu ośrodków szkolenia kierowców, Autostrada Wielkopolska rozszerza dotychczasowy zakres Kursu. Program obejmie już nie tylko nowych kursantów przygotowujących się do egzaminu na prawo jazdy, ale także kursantów zainteresowanych uzupełniającymi lekcjami oraz kierowców posiadających już uprawnienia do prowadzenia pojazdów, którzy chcą podnieść swoje umiejętności […]

Czytaj więcej »

Europejskie dni mobilności w Poznaniu

27 września, 2021

Już po raz dziewiętnasty organizowana została w całej Unii Europejskiej wielka kampania pod nazwą Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Tegoroczna akcja organizowana była pod nazwą Road Safety Days. W Polsce jej tytuł to„ Żyj i pozwól żyć innym”. Akcent położony był na działania policji i innych podmiotów w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Celem wszystkich organizatorów […]

Czytaj więcej »

Nowy sprzęt dla wielkopolskich strażaków

24 września, 2021

W setną rocznicę I Ogólnopaństwowego Zjazdu Straży Pożarnych RP w Warszawie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu doposażył kolejne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, w niezbędny sprzęt. W roku 1921 roku, w dniach 8-9 września, na I Ogólnopaństwowym Zjeździe Straży Pożarnych RP w Warszawie, powołany został do życia Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, którego kontynuatorem […]

Czytaj więcej »

Defibrylator dla OSP Targowa Górka

23 września, 2021

W środę 22 września 2021 r. dyrektorzy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu przekazali defibrylator – zakupiony przez nasz ośrodek – strażakom z OSP Targowa Górka. Urządzenia często jest niezbędne do podejmowania działań ratowniczych na drogach w sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego.

Czytaj więcej »

EDUKACJA I INWESTYCJE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

28 sierpnia, 2021

Poznań od wielu lat inwestuje w infrastrukturę rowerową, wzorem aglomeracji europejskich sieć dróg rowerowych regularnie rośnie. Obserwujemy to zarówno w mieście, jak i okolicznych gminach. Wpisuje się to w większy plan tworzenia rozwiązań alternatywnych do samochodu. Dzięki siatce połączeń kolejowych, autobusowych i tramwajowych można już wygodnie poruszać się między stolicą regionu i okalającymi ją gminami. […]

Czytaj więcej »
1 2 3 22