Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Wydział Przeprowadzania i Nadzorowania Egzaminów

Egzaminatorzy Nadzorujący:

tel. (61) 829 01 84

 

Waldemar Pokojowczyk

e-mail: waldemar.pokojowczyk@word.poznan.pl

Piotr Antoszewski

e-mail: piotr.antoszewski@word.poznan.pl