Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Kierowca wpisany do ewidencji, może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.
Nie dotyczy to kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.

 

Zapisy i informacje:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu
ul. Wilczak 53
Specjalista d/s szkoleń tel. 061 829 01 92;

Zapis na szkolenie można dokonać drogą e-mailową pod adresem szkolenia@word.poznan.pl

Na w/w adres należy przesłać skan wniosku, opłaty z zaznaczeniem daty szkolenia.

 

punkty_karne

 

Odbycie szkolenia daje podstawę do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o 6.

Opłata za szkolenie 350 złotych – pieniądze zebrane za szkolenia przeznaczone zostaną na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Opłatę należy wnieść przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego.
W celu uzyskania indywidualnego numeru należy skorzystać z generatora rachunków udostępnionego na stronie internetowej: http://generator.word.poznan.pl/

 

Program szkolenia*:

 

L.p. Temat Czas Metoda Środki dydaktyczne Prowadzący szkolenie
1. Przyczyna wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce 2x45min. pogadanka film policjant ruchu drogowego
2. Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych 45 min. pogadanka film policjant ruchu drogowego
3. Psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym 3x45min. pogadanka film

* Załącznik 8 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25.04.2012r. (Dz.U. z 2012r. poz. 488, z późn. zm.)

 

punkty_karne2

 

 

Wniosek na szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW

 

Regulamin szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego