Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r. poz 2001) sposób naliczania punktów karnych oraz możliwość umniejszenia ich przez uczestnictwo w szkoleniu dla osób naruszających przepisy ruchu drogowego pozostaje na dotychczasowych zasadach do 03.06.2018r. Ostatnie szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego przewidziane jest na maj 2018r.

 

Kierowca wpisany do ewidencji, może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.
Nie dotyczy to kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.

 

Zapisy i informacje:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu
ul. Wilczak 53
Specjalista d/s szkoleń tel. 061 829 01 92;

Zapis na szkolenie można dokonać drogą e-mailową pod adresem szkolenia@word.poznan.pl

Na w/w adres należy przesłać skan wniosku, opłaty z zaznaczeniem daty szkolenia.

 

punkty_karne

 

Odbycie szkolenia daje podstawę do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o 6.

Opłata za szkolenie 350 złotych – pieniądze zebrane za szkolenia przeznaczone zostaną na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nr konta WORD: 60103012470000000033670000

 

Program szkolenia*:

 

L.p. Temat Czas Metoda Środki dydaktyczne Prowadzący szkolenie
1. Przyczyna wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce 2x45min. pogadanka film policjant ruchu drogowego
2. Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych 45 min. pogadanka film policjant ruchu drogowego
3. Psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym 3x45min. pogadanka film

* Załącznik 8 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25.04.2012r. (Dz.U. z 2012r. poz. 488, z późn. zm.)

 

punkty_karne2

 

 

Wniosek na szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW

 

Regulamin szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego