Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Wydział Organizacyjno – Administracyjny

Małgorzata Gajewska

tel. (61) 829 01 86

e-mail: malgorzata.gajewska@word.poznan.pl