Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Wydział Organizacyjno – Administracyjny

Teodor Stępa – Naczelnik WOA

tel. (61) 829 01 96

 

Małgorzata Gajewska

tel. (61) 829 01 86