Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Egzamin na pojeździe OSK

 Informacja dotycząca osób, których praktyczna część egzaminu 

ma zostać przeprowadzona na pojeździe ośrodka szkolenia kierowców.

 

W związku z wprowadzeniem przepisu dopuszczającego przeprowadzenie praktycznej części egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E na wniosek i koszt osoby egzaminowanej wskazanym pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby

o    na podstawie art. 1 pkt. 32, 33, 34 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami,

o   z zastosowaniem zapisów art. 54 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami

o    i § 7. 1.  Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

 

Uprzejmie informujemy, że pojazd OSK na kategorię B lub B+E podstawiony do WORD Poznań, na którym ma zostać przeprowadzony egzamin powinien spełniać następujące wymagania:

  1. Spełniać warunki techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
  2. Posiadać dodatkowe ubezpieczenie w zakresie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków ) oraz AC (auto casco).
  3. Być czysty zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz.
  4. Posiadać niezbędne wyposażenie, w tym także urządzenie do rejestracji przebiegu części praktycznej egzaminu.
    Opis oczekiwanych parametrów systemu rejestracji przebiegu egzaminu na kategorię B

 

WORD Poznań zastrzega sobie prawo do zainstalowania 1 lub 2 dodatkowych, własnych rejestratorów w pojeździe OSK na czas egzaminu, zasilanych z gniazda zapalniczki.

Pojazd OSK powinien zostać podstawiony na wewnętrzny parking WORD Poznań, na wyznaczone w tym celu miejsce na 45 minut przed wyznaczonym terminem egzaminu.

WORD Poznań zastrzega sobie prawo do zmiany ww. zasad.

 

 

W celu przeprowadzenia egzaminu na pojeździe OSK zgodnie z art. 53 ust. 4a ustawy o kierujących pojazdami należy złożyć  w naszym ośrodku wniosek osoby zainteresowanej o egzamin na pojeździe OSK i oświadczenie OSK o udostępnieniu pojazdu co najmniej na 5 dni przed planowanym egzaminem.

Egzamin na pojeździe OSK przeprowadzany zgodnie z art. 53 ust. 4a Ustawy o kierujących pojazdami może odbywać się w godzinach od 7 do 12, od poniedziałku do piątku.

Powyższe ustalenia podyktowane są wymogami organizacyjnymi.

 

Dokumenty związane z wykorzystaniem pojazdu OSK

Opis oczekiwanych parametrów systemu rejestracji przebiegu egzaminu na kategorię B
Wniosek o egzamin na pojeździe OSK DOC
Wniosek o egzamin na pojeździe OSK PDF
Oświadczenie OSK o udostępnieniu pojazdu DOC
Oświadczenie OSK o udostępnieniu pojazdu PDF
Oświadczenie OSK o odmowie udostępnienia pojazdu DOC
Oświadczenie OSK o odmowie udostępnienia pojazdu PDF