Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Zapisy

ZAPIS NA EGZAMIN

 

 1. Osobisty (lub przez osobę upoważnioną) zapis na egzamin w siedzibie WORD
  • Po podaniu 20 cyfrowego numeru PKK (profilu kandydata na kierowcę)
   oraz numeru PESEL (lub daty urodzenia w przypadku obcokrajowców nieposiadających numeru PESEL)
   oraz po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej zostaje wyznaczona data egzaminu.
  • Po ustaleniu terminu wydane zostaje zaświadczenie.
 2. Zapis na egzamin poprzez złożenie rezerwacji przez Internet w portalu www.info-car.pl
  • Po dokonaniu rezerwacji terminu egzaminu poprzez portal Info-Car zostaje ona zweryfikowana przez pracownika WORD, następnie na adres e-mail zarejestrowany w portalu zostaje wysłane potwierdzenie zapisu,  bądź też informacja o powodzie jego odrzucenia.

Numer PKK uzyskuje się w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta.

 

 

 

Warunki zapisu na część teoretyczną egzaminu na prawo jazdy:

 

Istnieje możliwość odbycia części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy:

Język w którym ma być przeprowadzony egzamin należy wybrać w trakcie rezerwacji terminu.

 

 

Warunki zapisu na część praktyczną egzaminu na prawo jazdy:

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie ważnego w dniu egzaminu dokumentu tożsamości : dowód osobisty, karta pobytu, paszport, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, polski dokument tożsamości cudzoziemca lub zgodę na pobyt tolerowany.

UWAGA!!! Aplikacja mObywatel nie zastępuje dowodu osobistego.

 

 

Istnieje możliwość odbycia części praktycznej egzaminu na prawo jazdy:

Aby skorzystać z jednej z powyższych możliwości, należy:

Wszystkie druki są dostępne na stronie internetowej WORD Poznań, zakładka egzaminy → dokumenty do pobrania.

 

 

REZYGNACJA Z USTALONEGO TERMINU EGZAMINU

W przypadku złożenia rezygnacji z egzaminu nie później niż na 2 dni robocze  (za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku) przed wyznaczonym terminem egzaminu – opłata wniesiona za ten egzamin będzie zaliczona na poczet nowo wyznaczonego egzaminu,  na podstawie § 11.4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 28 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1206) w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Rezygnacji z terminu należy dokonać na piśmie (druk do pobrania na naszej stronie internetowej), e-mailem (wniosek zeskanowany z własnoręcznym podpisem).

Rezygnację e-mailową należy przesłać na adres sekretariatu w godzinach jego urzędowania tj. od 7:30 do 15:30.

 

 

PRZYSPIESZENIE TERMINU EGZAMINU

 1. Na wniosek osoby przystępującej do egzaminu istnieje możliwość złożenia podania do Dyrektora WORD z prośbą o przyspieszenie terminu  egzaminu, w przypadku konieczności zdawania egzaminu w innym terminie, niż wynika to z wolnych zaplanowanych miejsc.
 2. Osoba wnioskująca o przyspieszenie terminu egzaminu składa podanie wraz z uzasadnieniem prośby o zmianę terminu egzaminu i dokumentami potwierdzającymi uzasadnienie tej prośby.
 3. Dyrektor WORD, w wyjątkowych sytuacjach wyraża zgodę.
 4. Pracownik WORD powiadamia osobę zainteresowaną o wydanej decyzji i w przypadku zgody na przyspieszenie egzaminu zapisuje osobę zainteresowaną na wcześniejszy termin.