Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Ochrona danych osobowych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu.
  Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną: sekretariat@word.poznan.pl lub telefonicznie 61 8290180.

 

 1. Zgodnie z artykułem 37 RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Jacek Opala
e-mail: iod@word.poznan.pl

Kontakt z IOD jest również możliwy w formie pisemnej na adres:
Inspektor Ochrony Danych
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
ul. Wilczak 53
61-623 Poznań.

 1. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli wcześniej była wyrażona.
 2. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne.
  Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy

 1. Państwa dane pozyskiwane są:
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym:
 1. Państwa dane będą lub mogą być udostępniane:
 1. Państwa dane są przechowywane przez Administratora przez czas określony przepisami prawa oraz instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym.
 2. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz ręczny i nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w szkoleniach i kursach.

 1. Państwa dane pozyskiwane są:
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia szkoleń lub kursów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w tym, w zależności od rodzaju szkolenia lub kursu:
 1. Państwa dane będą lub mogą być udostępniane:
  • upoważnionym pracownikom WORD w Poznaniu;
  • upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (w przypadku kontroli);
  • wykładowcom prowadzącym szkolenia;
  • podmiotom zgłaszającym na szkolenia;
  • firmie DarmarSoft Sp. z o.o. w celu świadczenia usług serwisu i pomocy w związku z podpisaną umową na świadczenie usług dotyczących systemu Szkolenia(system ewidencyjny osób szkolonych, przeprowadzonych szkoleń i wydanych zaświadczeń);
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 1. Państwa dane są przechowywane przez Administratora przez czas określony przepisami prawa oraz instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym.
 2. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz ręczny i nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

Klauzula informacyjna w związku z wykorzystaniem systemu monitoringu budynku i jego otoczenia.

 1. Danymi osobowymi przetwarzanymi w związku z wykorzystaniem systemu monitoringu są: wizerunek osoby, a w przypadku monitoringu zainstalowanego w okienkach Biura Obsługi Klienta dodatkowo dźwięk.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Państwa dane będą lub mogą być udostępniane:
 1. Państwa dane przechowywane będą do czasu automatycznego nadpisania.
 2. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.