Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Akty prawne

Przeprowadzanie egzaminów odbywa się w oparciu o:

 

• Ustawę z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami,

• Ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

•Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. zaktualizowane zmianami z dnia 10.10.2016 w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców,

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r-. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów,

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,

• Statut nadany uchwałą Nr 2636/2006 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13.4. 2006.