Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu doposażył kolejną jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej, w niezbędny sprzęt

Wrzesień 17, 2019

Jednostki OSP, które często jako pierwsze przyjeżdżają  na miejscu wypadku, muszą dysponować profesjonalnym sprzętem technicznym umożliwiającym skuteczną pomoc ofiarom zdarzeń komunikacyjnych. Dlatego też ważne jest sukcesywne doposażenie tych jednostek w odpowiednie wyposażenie ratownicze, które umożliwia dotarcie do osób rannych i udzielenie im pierwszej pomocy. Dnia 17 września 2019 roku, Paweł Guzik, Zastępca Dyrektora WORD w […]

Czytaj więcej »

W trosce o rowerzystów…

Wrzesień 3, 2019

Poznański WORD po raz kolejny przygotował szkolny kalendarz rowerzysty na rok szkolny 2019/2020 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu od lat współpracuje z placówkami oświatowymi z Wielkopolski w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego; przygotowuje i wydaje pomoce edukacyjno-oświatowe kierowane do najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Od kilku już lat dużym zainteresowaniem cieszy się szkolny kalendarz rowerzysty, dlatego […]

Czytaj więcej »

Nowy sprzęt dla wielkopolskich strażaków

Lipiec 9, 2019

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu doposażył kolejne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, w niezbędny sprzęt. Poznański WORD, w ramach swojej działalności wypracowuje środki finansowe, które w części przeznaczone są na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wydatki te, corocznie, zatwierdzane są przez Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu, której przewodniczy marszałek województwa wielkopolskiego. Jednostki Ochotniczej Straży […]

Czytaj więcej »

Szkolenie w celu uzyskania karty rowerowej

Lipiec 2, 2019

Informujemy, że w dniu 11.07.2019r. odbędzie się szkolenie w celu uzyskania karty rowerowej dla kandydatów niebędących uczniami szkoły podstawowej.

Czytaj więcej »
1 2 3 4 44