Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Rezygnacja z terminu egzaminu, podstawienie pojazdu OSK

28 grudnia, 2023

Informujemy, że od dnia 01.01.2024r. będzie obowiązywać rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 24 listopada 2023r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2023r. poz. 2659) . Z dniem wejścia w życie w/w rozporządzenia dokumenty przekazywane elektronicznie do WORD obowiązkowo muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym