Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy

18 sierpnia, 2023

Czym jest tePJ i co umożliwia:

  • tePJ jest dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdami dla kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E  lub T – tworzonym w centralnej ewidencji kierowców dla osób które osiągnęły wymagany wiek do kierowania najpóźniej w dniu egzaminu;
  • z tePJ mogą z niego korzystać świeżo upieczeni kierowcy, którzy zdali egzamin państwowy na prawo jazdy i kierowcy, którzy rozszerzyli posiadane uprawnienia o kolejne z w/w grupy kategorii;
  • tePJ jest ważne przez 30 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego – dzięki czemu można spokojnie załatwić formalności w urzędzie związane z uzyskaniem prawa jazdy i jednocześnie cieszyć się jazdą;
  • tePJ jest ważne na terenie całej Polski;
  • tePJ można pobrać w postaci dokumentu mobilnego w aplikacji mObywatel.