Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Terminy

Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym:
06.08.2019

 

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego:
29.07.2019

 

Kurs reedukacyjny – problematyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałania narkomanii:
22-23.07.2019
29-30.07.2019

 

Szkolenie w celu uzyskania karty rowerowej:
11.07.2019

 

WORD Poznań zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń.