Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP

Terminy

Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.
13.06.2017
05.07.2017

 

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego:
10.07.2017

 

Kurs reedukacyjny – problematyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałania narkomanii:
22-23.06.2017 (minimum 10 osób)

 

Szkolenie w celu uzyskania karty rowerowej:

 

WORD Poznań zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń.