Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Terminy

Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym:
17.06.2024
18.06.2024
03.07.2024

 

Kurs reedukacyjny – problematyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałania narkomanii:
20-21.06.2024
26-27.06.2024

 

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego (redukcja punktów karnych):
01.07.2024
08.07.2024

 

Szkolenie w celu uzyskania karty rowerowej:
18.06.2024

 

 

WORD Poznań zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń.