Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Terminy

Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym:
16.06.2020

 

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego:
26.05.2020
22.06.2020

 

Kurs reedukacyjny – problematyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałania narkomanii:
21-22.05.2020
02-03.06.2020

 

 

Szkolenie w celu uzyskania karty rowerowej:

WORD Poznań zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń.