Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Terminy

Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym:
16.12.2019

 

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego:
16.12.2019

 

Kurs reedukacyjny – problematyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałania narkomanii:
17-18.12.2019
7-8.1.2020

 

Szkolenie w celu uzyskania karty rowerowej:
16.11.2019

 

WORD Poznań zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń.