Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Terminy

Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym:
8.10.2018
22.10.2018

 

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego:
24.09.2018
29.10.2018

 

Kurs reedukacyjny – problematyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałania narkomanii:
25-26.09.2018 (minimum 10 osób)
9-10.10.2018 (minimum 10 osób)

 

Szkolenie w celu uzyskania karty rowerowej:
06.08.2018

 

WORD Poznań zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń.