Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Terminy

Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym:
19.11.2018
29.11.2018

 

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego:
26.11.2018

 

Kurs reedukacyjny – problematyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałania narkomanii:
13-14.11.2018 (minimum 10 osób)
20-21.11.2018 (minimum 10 osób)
27-28.11.2018 (minimum 10 osób)

 

Szkolenie w celu uzyskania karty rowerowej:

 

WORD Poznań zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń.