Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Terminy

Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym:
24.02.2020
09.03.2020

 

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego:
24.02.2020

 

Kurs reedukacyjny – problematyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałania narkomanii:
20-21.02.2020
25-26.02.2020
27-28.02.2020
02-03.03.2020
11-12.03.2020

 

 

Szkolenie w celu uzyskania karty rowerowej:

WORD Poznań zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń.