Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP

Terminy

Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.
21.08.2017
18.09.2017

 

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego:
07.08.2017
11.09.2017

 

Kurs reedukacyjny – problematyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałania narkomanii:
22-23.08.2017 (minimum 10 osób)
30-31.08.2017 (minimum 10 osób)

 

Szkolenie w celu uzyskania karty rowerowej:

 

WORD Poznań zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń.