Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Terminy

Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym:
22.01.2018
26.02.2018

 

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego:
12.02.2018

 

Kurs reedukacyjny – problematyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałania narkomanii:
25-26.01.2018 (minimum 10 osób)
29-30.01.2018 (minimum 10 osób)
07-08.02.2018 (minimum 10 osób)

 

Szkolenie w celu uzyskania karty rowerowej:

 

WORD Poznań zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń.