Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Terminy

Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym:
19.03.2019
15.04.2019

 

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego:
25.03.2019

 

Kurs reedukacyjny – problematyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałania narkomanii:
19-20.03.2019 (minimum 10 osób)
26-27.03.2019 (minimum 10 osób)
4-5.04.2019 (minimum 10 osób)

 

Szkolenie w celu uzyskania karty rowerowej:

 

WORD Poznań zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń.