Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Terminy

Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym:
11.08.2020

 

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego:
17.08.2020

 

 

Kurs reedukacyjny – problematyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałania narkomanii:
06-07.08.2020
21-22.08.2020
26-27.08.2020

 

Szkolenie w celu uzyskania karty rowerowej:

 

WORD Poznań zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń.