Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Terminy

Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym:
28.07.2018

 

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego:
23.07.2018

 

Kurs reedukacyjny – problematyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałania narkomanii:
16-17.07.2018 (minimum 10 osób)
31.07 – 01.08.2018 (minimum 10 osób)

 

Szkolenie w celu uzyskania karty rowerowej:
06.08.2018

 

WORD Poznań zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń.