Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Terminy

Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym:
09.11.2021

 

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego:
25.10.2021

 

Kurs reedukacyjny – problematyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałania narkomanii:
21-22.10.2021

 

Szkolenie w celu uzyskania karty rowerowej:

 

 

WORD Poznań zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń.