Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Terminy

Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym:
24.05.2022
31.05.2022
14.06.2022

 

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego:
06.06.2022

 

Kurs reedukacyjny – problematyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałania narkomanii:
26-27.05.2022
02-03.06.2022
13-14.06.2022

 

 

Szkolenie w celu uzyskania karty rowerowej:
12.04.2022

 

WORD Poznań zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń.