Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Terminy

Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym:
21.04.2021
10.05.2021

 

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego:
19.04.2021
24.05.2021

 

Kurs reedukacyjny – problematyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałania narkomanii:
27-28.04.2021
29-30.04.2021

 

Szkolenie w celu uzyskania karty rowerowej:

 

WORD Poznań zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń.