Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Terminy

Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym:
29.10.2019

 

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego:
21.10.2019

 

Kurs reedukacyjny – problematyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałania narkomanii:
23-24.10.2019
29-30.10.2019

 

Szkolenie w celu uzyskania karty rowerowej:

 

 

WORD Poznań zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń.