Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Stawienie się na egzamin najpóźniej o wyznaczonej w zaświadczeniu godzinie

15 grudnia, 2023

W związku z opublikowaniem ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 listopada 2023r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2023r. poz.2659), które w §13 mówi „ że osoba egzaminowana rozpoczyna część teoretyczną lub praktyczną egzaminu o WYZNACZONEJ godzinie wskazanej w zaświadczeniu .

Proszę o stawianie się w WORD Poznań NAJPÓŹNIEJ o wyznaczonej na egzamin godzinie.