Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Działalność WORD na rzecz BRD

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego podejmuje przedsięwzięcia związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa, w szczególności z popularyzacją przepisów o ruchu drogowym i podnoszeniem kultury jazdy kierowców.

 

W ramach propagowania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego WORD m.in. pomaga w realizacji programu wychowania komunikacyjnego w szkołach podstawowych, w przeprowadzaniu sprawdzianów praktycznych na kartę motorowerową wśród uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wspólnie z Policją realizuje kampanie na rzecz bezpiecznej jazdy.

 

Działalność na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego :ROAD SAFETY DAYS

23 września, 2020

W dniach 16-22 września 2020 r., w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności, we wszystkich europejskich krajach prowadzona jest akcja pod nazwą ROAD SAFETY DAYS (Dni bezpieczeństwa ruchu drogowego). Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL oraz popierane m.in. przez Komisję Europejską i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC). 18 września na […]

Czytaj więcej »

Karta rowerowa? To proste!

29 kwietnia, 2020

Zapraszamy do obejrzenia naszych nagrań z cyklu: Karta Rowerowa – to proste! Jest to materiał skierowany do najmłodszych uczestników ruchu drogowego, przygotowujących się do egzaminu na kartę rowerową. Zachęcamy do zapoznania się z filmikami i ugruntowania swojej wiedzy. https://www.youtube.com/watch?v=5_MijZJ9Uxw

Czytaj więcej »

Wspólnie z Policją edukujemy dla bezpieczeństwa

9 marca, 2020

Za nami udział w kolejnej edycji Targów Edukacyjnych – w tym roku zorganizowano je w dniach 6-8 marca, na terenach MTP. Tradycyjnie już WORD Poznań brał aktywny udział w tym wydarzeniu, promując bezpieczne zachowania na drodze wśród najliczniejszych gości imprezy, czyli dzieci i młodzieży. Stoisko WORD, zorganizowane wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu cieszyło […]

Czytaj więcej »

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu

4 marca, 2020

4 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady BRD w Poznaniu. Obrady prowadził Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady BRD; obecni byli również Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak i Wicewojewoda Wielkopolski – Maciej Bieniek. W pierwszej części Dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego omówili działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach naszego […]

Czytaj więcej »

Zrób miejsce dla życia

28 listopada, 2019

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym  wprowadza dwa nowe rozwiązania. To przepisy dotyczące tworzenia korytarzy życia i jazdy na suwak. Nowe rozwiązania, wejdą w życie 6. grudnia 2019 r. Zaproponowane regulacje, które od wielu lat funkcjonują w wielu krajach Europy, mają doprecyzować obecnie obowiązujące w Polsce przepisy, a ich celem jest stworzenie jednoznacznych zasad postępowania kierowców w ważnych […]

Czytaj więcej »

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu doposażył kolejną jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej, w niezbędny sprzęt

17 września, 2019

Jednostki OSP, które często jako pierwsze przyjeżdżają  na miejscu wypadku, muszą dysponować profesjonalnym sprzętem technicznym umożliwiającym skuteczną pomoc ofiarom zdarzeń komunikacyjnych. Dlatego też ważne jest sukcesywne doposażenie tych jednostek w odpowiednie wyposażenie ratownicze, które umożliwia dotarcie do osób rannych i udzielenie im pierwszej pomocy. Dnia 17 września 2019 roku, Paweł Guzik, Zastępca Dyrektora WORD w […]

Czytaj więcej »
1 2 3 4 5 22