Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

EDUKACJA I INWESTYCJE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

28 sierpnia, 2021

Poznań od wielu lat inwestuje w infrastrukturę rowerową, wzorem aglomeracji europejskich sieć dróg rowerowych regularnie rośnie.

Obserwujemy to zarówno w mieście, jak i okolicznych gminach. Wpisuje się to w większy plan tworzenia rozwiązań alternatywnych do samochodu. Dzięki siatce połączeń kolejowych, autobusowych i tramwajowych można już wygodnie poruszać się między stolicą regionu i okalającymi ją gminami. Rower doskonale uzupełnia ten system. Dzięki tym rozwiązaniom nasz powiat staje się coraz bardziej ekologiczny, coraz więcej ludzi przesiada się z samochodu na rower. To, co jeszcze niedawno było modą, staje się codziennym nawykiem dla coraz większej grupy Wielkopolan. Czasami wręcz koniecznością we wciąż zatłoczonej metropolii.

Rosnąca w dużym tempie liczba rowerzystów zmusza do inwestowania w nowe ścieżki rowerowe, czy pieszo-rowerowe, wymaga też do zmian w inżynierii ruchu, tak aby podróż jednośladem była bezpieczna. Zmniejszanie obszarów pokrywania się ruchu rowerowego z samochodowym to tylko jedno z działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na drogach Poznania i powiatu. Do sporych inwestycji w tej dziedzinie można zaliczyć na przykład przebudowę ulicy Złotowskiej, łączącej Poznań ze Skórzewem, a dalej z kolejnymi wsiami gminy Dopiewo. Do tej pory ruch pieszy odbywał się na długim odcinku nieutwardzonym poboczem, a ruch rowerowy jezdnią tej ulicy. Przy dużym natężeniu ruchu w godzinach porannego i popołudniowego szczytu istniało duże ryzyko potrąceń. W godzinach wieczornych przejazd rowerem  nieoświetloną ulicą był nie lada wyzwaniem. Obecnie trwają prace polegające na budowie równoległej do ul. Złotowskiej ścieżki rowerowej i chodnika, od ronda przy ulicy Malwowej do skrzyżowania ulicy Złotowskiej z Perzycką.

Miejsc, gdzie powstają nowe ścieżki dla rowerzystów jest więcej na mapie Poznania. Rozbudowuje się trasa Grunwaldzka, gdzie w ramach trzeciego etapu powstanie kolejne 800 metrów drogi rowerowej. Na ulicy Zwierzynieckiej z kolei powstanie dwukierunkowa droga prowadząca od Ronda Kaponiera do ul. Zeylanda, która połączy Śródmieście z Jeżycami. Na Wildzie zaś powstanie 350 metrowy odcinek trasy wzdłuż ulicy Dolna Wilda, między ulicami Piastowską i Czechosłowacką.

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego leży też w rękach samych mieszkańców miasta, którzy oddając swoje głosy w ramach budżetów obywatelskich przykładają się do powstawania nowej infrastruktury drogowej. I tak, w tym roku głosami poznaniaków zdecydowano, że Szczepankowo zostanie połączone z istniejącą infrastrukturą rowerową na wiadukcie w ciągu ul. Bolesława Krzywoustego. Zostanie wybudowana droga rowerowa wzdłuż ulicy Ługańskiej, między ulicami Szczepankowo i Iłowską. Kolejna inicjatywa to odcinek drogi w ulicy Kurnickiej, między ul. Przystań i Piotrowo. W ramach budżetu obywatelskiego powstanie też droga rowerowa i chodnik na ulicy Szymanowskiego.

Równolegle do rozbudowy rowerowej sieci komunikacyjnej, prowadzone są też cykliczne inspekcje miejskich dróg w aspekcie zwiększania bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Zostaną na przykład zmodernizowane istniejące już elementy infrastruktury np. na ulicy Warszawskiej, Szeligowskiego, Księcia Mieszka I. Prace będą polegać na wymianie nawierzchni, zmianie oświetlenia , remontach tuneli. Na Łazarzu powstaną przejazdy rowerowe na dwóch skrzyżowaniach. Zmieniać się też będzie organizacja ruchu w strefie płatnego parkowania poprzez wymalowanie kontrapasów rowerowych  na niektórych jednokierunkowych ulicach

Czasami niewielkie zmiany w istniejącym już układzie drogowym pozwalają uzyskać bardzo dobre efekty. Zmiana oznakowania poziomego i pionowego pomaga niejednokrotnie usprawnić ruch, wyeliminować krytyczne punkty styku ruchu samochodowego z pieszym i rowerowym a tym samym zmniejszyć ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji.  W tym roku, w miesiącach letnich wakacji,  Poznańska Straż Miejska dokonała ewaluacji dróg i ich oznakowania na terenie dzielnicy Nowe Miasto. Wnioski z przeglądów na bieżąco przekazywane były organom decyzyjnym, odpowiedzialnym za organizację ruchu w Poznaniu.

 

Nie można zapomnieć lub, co gorsza, pominąć  działań edukacyjnych w polityce zrównoważonego transportu. Edukacja mająca na celu zwiększanie świadomości użytkowników dróg i budowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych to stały punkt działalności policji, straży miejskiej, czy pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu.

Na ulicach miasta, zwłaszcza latem, gdy mamy rowerowy szczyt komunikacyjny, intensywne działania profilaktyczno-edukacyjne prowadzi Straż Miejska Miasta Poznania. Funkcjonariusze tej formacji obecni są w najbardziej uczęszczanych przez cyklistów rejonach miasta, jak ścieżki wokół jeziora Malta, czy nartostrada. Dzielą się tam wiedzą o zasadach bezpiecznego poruszania się rowerem, wyjaśniają wątpliwości z zakresu przepisów ruchu drogowego, rozdają rowerzystom elementy odblaskowe. W gminach zaś te zadania realizowane są przez funkcjonariuszy lokalnych komend i posterunków Policji.

Edukację dzieci z zakresu zasad bezpiecznego poruszania po drogach, od wielu lat,  realizują też pracownicy WORD Poznań, wraz ze strażnikami miejskimi i policjantami. Podczas wizyt w przedszkolach, szkołach, a w czasie wakacji również na półkoloniach, docierają z wiedzą komunikacyjną do najmłodszych. Są to działania wzorowane na modelach wypracowanych już lata temu, np. w krajach skandynawskich. Ich skuteczność została dawno temu udowodniona, co doskonale widać w tamtejszych statystykach wypadków.

Podobne działanie kierowane są też do grup seniorów, którzy coraz chętniej przesiadają się  na rower. Tutaj odświeżenie wiedzy o przepisach ruchu drogowego ma kapitalne znaczenie. Ale nie tylko to. Ważne jest też uświadamianie seniorom ich ograniczeń wynikających z wieku i kondycji. Z biegiem czasu nasza sprawność i refleks pogarszają się, na podjęcie decyzji i wykonanie manewru na drodze potrzebujemy więcej czasu. Czasami dziesiąte sekundy ważą o naszym losie.

Zarówno zmiana infrastruktury drogowej na bardziej ekologiczną i bezpieczną, jak i edukacja i profilaktyka, to działania rozpisane na lata. To procesy, które zachodzą powoli, ale prowadzą jednoznacznie do poprawy stanu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Naszym celem jest wyeliminowanie w przyszłości zdarzeń drogowych w wyniku których w statystykach widnieją  osoby ranne i ofiary śmiertelne.

Na koniec warto przypomnieć o zmianach w przepisach o ruchu drogowym, które weszły w życie w tym roku. Kierujący pojazdem widząc pieszego zbliżającego się do oznakowanego przejścia, ma obowiązek ustąpić mu pierwszeństwa. Piesi muszą jednak pamiętać, że nie mają pierwszeństwa przed tramwajem. Poza tym, zakazuje im się korzystania z wszelkich urządzeń, które mogłyby zakłócić ich uwagę podczas przechodzenia przez przejście. Dotyczy to na przykład telefonów.

Rodzice dowożący dzieci do szkół, czy przedszkoli powinni zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie dróg przed tymi placówkami. Przy wielu szkołach wprowadzono rozwiązania mające na celu zwiększenie przepustowości ulic. Wiąże się to między innymi z ograniczonymi możliwościami postoju lub zatrzymania się. W wielu miejscach postawiono też znaki ograniczające prędkość.

Wracając z wakacji do codziennej rutyny ruchu miejskiego miejmy te wszystkie rzeczy na uwadze, a przyczynimy się do uniknięcia nieszczęścia. To od nas wszystkich zależy bezpieczeństwo w ruchu drogowym.