Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Czy na drogach Wielkopolski jest bezpiecznie?

29 lipca, 2021

Co o stanie bezpieczeństwa na drogach na drogach naszego regionu mówią policyjne statystyki?

Minęło pierwsze półrocze tego roku, czas więc na przedstawienie kilku danych statystycznych, zebranych przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu.
Zacznijmy od kolizji. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 zarejestrowano ich 15899. W porównaniu do pierwszego półrocza zeszłego roku liczba tych zdarzeń wzrosła o 1733, czyli o 12%. Najwięcej z nich miało miejsce na terenie powiatu poznańskiego, bo aż 5313 – wzrost o 430 zdarzeń. Z kolei powiatem z najmniejszą ilością kolizji jest Międzychód z liczbą 142. Tu jednak odnotowano ich wzrost o 45 zdarzeń w stosunku do I półrocza 2020
Jeśli chodzi o wypadki, to Wielkopolsce doszło do nich 1068 razy. Tu z kolei zanotowano spadek o 225 wydarzeń. Procentowo liczba wypadków zmniejszyła się o 17,4%. Powiat poznański odnotował ich najwięcej, bo 340. Mimo to jest mniej o 146 zdarzeń niż w pierwszych sześciu miesiącach 2020. Niestety, zdarzeń drogowych ze skutkiem śmiertelnym wciąż jest bardzo dużo. Liczba zabitych na wielkopolskich drogach jest ogromna i wyniosła 98. To więcej o 6 ludzkich istnień w stosunku do tego samego okresu roku 2020. Policja zanotowała tu wzrost o prawie 7%. Jak można się domyślać, w powiecie poznańskim odnotowano ich najwięcej – 15. W stosunku do tego samego okresu zeszłego roku było ich jednak o 6 mniej. Z kolei po drugiej stronie statystyk są powiaty gnieźnieński, międzychodzki i rawicki, które nie zanotowały żadnego śmiertelnego zdarzenia na swoich drogach.
Ostatnią kategorią w policyjnych danych są osoby, które zostały ranne w wyniku zdarzeń drogowych.
Było ich 1232, czyli o 271 mniej w porównaniu do pierwszego półrocza 2020, co stanowi spadek o prawie 18%. Wciąż jednak odnotowywane wartości są zatrważające. Powiat poznański jest, niestety, na szczycie z liczbą 400 rannych osób. Niemniej jednak jest to wartość o 183 mniejsza niż w zeszłym roku i tym samym okresie. Najmniej rannych odnotowano w powiatach chodzieskim i międzychodzkim – po 10 rannych.
Ogólnie, porównując dane z całego zeszłego roku, do wartości z pierwszych sześciu miesięcy roku bieżącego, można wysnuć wniosek, że trend będzie spadkowy, nawet w kategorii ofiar śmiertelnych.
Pamiętać jednak należy, że od czerwca zmieniły się przepisy dotyczące między innymi uprzywilejowania pieszych na przejściach. Można się obawiać, że w okresie pierwszych kilku miesięcy, zanim wszyscy użytkownicy dróg przyzwyczają się do nowych rozwiązań, może dojść do zwiększonej liczby niebezpiecznych zdarzeń. Poza tym szczyt wakacyjny trwa, policja zbiera dopiero dane za ten gorący okres, w którym tradycyjnie już dochodzi do zwiększonej liczby kolizji i wypadków.
Tak więc, statystyki za drugie półrocze mogą być gorsze i ostatecznie może się okazać, że na drogach Wielkopolski stan bezpieczeństwa nie poprawił się. Nawet mimo pandemicznych restrykcji i ograniczeń, z którymi borykaliśmy się w pierwszych miesiącach tego roku.
Aby zobrazować skalę zagrożeń, przedstawiamy mapę stworzoną w Komendzie Głównej Policji, pokazującą liczbę i lokalizację wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, zanotowanych tylko w okresie wakacyjnym. W ślad za policją, już od kilku lat publikujemy tę grafikę, która w tym gorącym czasie jest aktualizowana codziennie.
W momencie pisania tekstu mapa zawierała dane z dnia 28 lipca br. Umieszczamy też adres internetowy – www.policja.pl – pod którym w każdej chwili można znaleźć najświeższe statystyki. Mamy nadzieję, że czarne punkty na mapie będą działać na wyobraźnię kierowców i innych użytkowników dróg.
Jak widać, wciąż jest jeszcze wiele pracy do wykonania, by na naszych drogach było bezpiecznie.
Głównie w obszarze rozwijania świadomości, wyobraźni i odpowiedzialności uczestników ruchu drogowego.
Dlatego nieustannie, wraz z policją i wszystkimi służbami działającymi na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym apelujemy o rozwagę, wyobraźnię, lżejszą nogę i trzeźwy umysł. To od samych użytkowników dróg w największym stopniu zależy ich bezpieczeństwo.

FOT. ARCHIWUM KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Grafika na stronie internetowej Komendy Głównej Policji jest codziennie aktualizowana