Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu

4 marca, 2020

4 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady BRD w Poznaniu. Obrady prowadził Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady BRD; obecni byli również Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak i Wicewojewoda Wielkopolski – Maciej Bieniek.

W pierwszej części Dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego omówili działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach naszego regionu, realizowane przez poszczególne ośrodki w 2019 r. oraz przedstawili plany wydatków w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2020 rok w Wielkopolsce. Wojciech Bogaczyk, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu, zaznaczył, że mimo drastycznego spadku liczby osób przystępujących do egzaminów na prawo jazdy planowany budżet na działania związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach kształtuje się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym.

W drugiej części posiedzenia Stanisław Małecki, z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, oraz Maciej Węckowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej omówili stan bezpieczeństwa oraz działania podejmowane przez służby mundurowe na drogach Wielkopolski w ubiegłym roku i planowane na rok bieżący.

Zadania realizowane na drogach województwa wielkopolskiego omówili zastępca dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – Andrzej Staszewski i p.o. zastępcy dyrektora poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Maciej Kupka.

W ostatniej części posiedzenia Andrzej Rogoziński – Dyrektor Interaktywnego Centrum Bezpieczeństwa SKODA Auto Lab – przedstawił zagadnienia dotyczące, coraz bardziej popularnych,  samochodów elektrycznych.