Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Zrób miejsce dla życia

28 listopada, 2019

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym  wprowadza dwa nowe rozwiązania. To przepisy dotyczące tworzenia korytarzy życia i jazdy na suwak.

Nowe rozwiązania, wejdą w życie 6. grudnia 2019 r. Zaproponowane regulacje, które od wielu lat funkcjonują w wielu krajach Europy, mają doprecyzować obecnie obowiązujące w Polsce przepisy, a ich celem jest stworzenie jednoznacznych zasad postępowania kierowców w ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego sytuacjach. Dotyczą umożliwienia służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia drogowego oraz postępowania w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze zwężeniem drogi, które ogranicza liczbę dostępnych pasów.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa na drodze, konieczne stało się uaktualnienie przepisów poprzez określenie zasad tworzenia przez kierowców wolnej przestrzeni dla pojazdów służb ratunkowych oraz ustępowania im pierwszeństwa. Istotny jest w zaproponowanym rozwiązaniu kierunek zmiany pasa ruchu w celu stworzenia korytarza. W praktyce polega to na tym, że poruszający się lewym skrajnym pasem, mają obowiązek zjechać na lewo, a poruszający się pozostałymi pasami – na prawo, tworząc w ten sposób miejsce dla swobodnego przejazdu pojazdom ratunkowym. W ten sposób tworzymy tzw. korytarz życia, który umożliwia dotarcie z pomocą na czas, co ma decydujące znaczenie dla powodzenia akcji ratowniczej. Dlatego ważna jest też świadomość, że od naszego – wszystkich uczestników ruchu drogowego – zachowania na jezdni zależy czyjeś życie.

Pamiętajmy zatem, że gdy mamy do czynienia z zatorem i zbliżającym się samochodem na sygnale, mamy obowiązek ustąpić mu miejsca. A jak to zrobić, określają nowe zasady, których wprowadzenie jest szczególnie istotne na autostradach i drogach ekspresowych.

Z kolei jazda na suwak, to nic innego, jak obowiązek umożliwienie naprzemiennego włączania się do ruchu. Rozwiązanie to reguluje zasady pierwszeństwa jazdy z poszczególnych pasów drogowych, w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze zmniejszeniem ich liczby, co często powoduje zatory. Naprzemienny wjazd po jednym pojeździe z każdego pasa ruchu ma upłynnić nasze poruszanie się po drodze. Specjaliści od bezpieczeństwa ruchu drogowego podkreślają, że proponowane regulacje uporządkują sytuację, w której co najmniej dwa pasy łączą się w jeden. Dziś samochody, które zajmują kończący się pas, muszą ustąpić pierwszeństwa lub liczyć na gest uprzejmości ze strony kierowców zajmujących pas sąsiedni. Nowe prawo ma to zmienić tak, by samochody poruszały się po drodze naprzemiennie, co poprawi płynność na drogach.

Marek Szykor WORD Poznań, na podstawie materiałów Krajowej Rady BRD

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Film: Życie ma pierwszeństwo