Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Nowy sprzęt dla wielkopolskich strażaków

9 lipca, 2019

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu doposażył kolejne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, w niezbędny sprzęt.
Poznański WORD, w ramach swojej działalności wypracowuje środki finansowe, które w części przeznaczone są na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wydatki te, corocznie, zatwierdzane są przez Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu, której przewodniczy marszałek województwa wielkopolskiego.
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które często są pierwszymi drużynami na miejscu wypadku, przyjmują ciężar niesienia pierwszej pomocy ofiarom zdarzeń komunikacyjnych, zanim przejmą je odpowiednie służby ratownicze. Jednocześnie strażacy ochotnicy borykają się często z problemami finansowymi, a co za tym idzie, z brakiem odpowiedniego wyposażenia ratowniczego.
Mając na uwadze potrzeby OSP, 9 lipca 2019 roku, w Chwałkowie Kościelnym i Pyszącej (powiat śremski), Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, przekazał uroczyście miejscowym jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej niezbędny sprzęt do działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na drogach i udzielania pierwszej pomocy. Strażacy otrzymali – zakupione z funduszów poznańskiego WORD – kompletny zestaw ratownictwa drogowego PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami Kramera oraz wyposażenie do zabezpieczania miejsca wypadków.
Jesteśmy pewni, że przekazany sprzęt usprawni niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wyniku różnego typu zdarzeń oraz pomoże ratownikom szybko i efektywnie działać na miejscu kolizji i wypadków na wielkopolskich drogach. Warto też podkreślić, że druhowie z jednostek OSP często prowadzą również działania edukacyjne w miejscowych placówkach oświatowych i szkołach, propagując zasady i umiejętności udzielania pierwszej pomocy, szczególnie wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego.