Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Bezpieczeństwo na drogach województwa wielkopolskiego.

27 lutego, 2009

9 maja 2008 roku na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniom związanym z działaniami podejmowanymi przez różne instytucje – nie tylko policję – na rzecz poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach.
Patronat nad imprezą objęli:
Wojewoda Wielkopolski – Piotr Florek
Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak
Wielkopolski Komendant Policji – Wojciech Olbryś
Prezes Automobilklubu Wielkopolski – Robert Werle
Prezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu – Maciej Jankowski.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji społecznych, statutowo realizujących działania, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszenia konsekwencji wypadków oraz edukacji motoryzacyjnej wśród dzieci i młodzieży.
Konferencji towarzyszyła wystawa specjalistycznego sprzętu, wspomagającego działania policji; prezentowano również najnowsze rozwiązania techniczne, które niewątpliwie przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa drogowego.

brd brd2 brd3 brd4 brd5 brd6 brd7 brd8 brd9 brd10 brd11 brd12 brd13 brd14 brd15 brd16 brd17 brd18