Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Terminy

Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym:
21.05.2021
28.05.2021
31.05.2021
21.06.2021
22.06.2021

 

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego:
24.05.2021
14.06.2021

 

Kurs reedukacyjny – problematyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałania narkomanii:
19-20.05.2021
25-26.05.2021

 

Szkolenie w celu uzyskania karty rowerowej:
18.05.2021

 

WORD Poznań zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń.