Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Terminy

Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym:
21.05.2024
17.06.2024
18.06.2024

 

Kurs reedukacyjny – problematyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałania narkomanii:
09-10.05.2024
15-16.05.2024
17-18.05.2024
23-24.05.2024
6-7.06.2024
11-12.06.2024

 

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego (redukcja punktów karnych):
13.05.2024
20.05.2024
27.05.2024
3.06.2024
1.07.2024

 

Szkolenie w celu uzyskania karty rowerowej:
14.05.2024
18.06.2024

 

 

WORD Poznań zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń.