Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Kurs reedukacyjny – problematyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałania narkomanii

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu na podstawie  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zmianami) od 1 lipca 2015 roku organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej  i przeciwdziałania narkomanii.

 

Kurs jest skierowany do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały stosowne skierowanie od starosty.

 

Kurs reedukacyjny jest prowadzony przez dwa dni po 8 godzin w grupach liczących od 10 do 15 uczestników w formie wykładów zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U. z 2013 r. poz. 9).

 

Terminy szkoleń będą ustalane w miarę napływu zgłoszeń. Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość i skierowaniem wydanym przez starostę. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie czytelnie wypełnionego wniosku zgłoszeniowego dostępnego poniżej na adres szkolenia@word.poznan.pl lub faxem pod numer 61-829-01-87. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61-829-01-92.

 

Opłata za kurs reedukacyjny wynosi 500,00 zł.

Opłatę należy wnieść przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego.
W celu uzyskania indywidualnego numeru należy skorzystać z generatora rachunków udostępnionego na stronie internetowej: http://generator.word.poznan.pl/

 

Wniosek o przyjęcie na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii
Wniosek o przyjęcie na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii DOC
Wniosek o przyjęcie na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii PDF

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW

 

Regulamin kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii
Regulamin kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii DOC
Regulamin kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii PDF