Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Akty prawne

Przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy odbywa się w oparciu o :

1/ ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j.Dz.U. z 2019r. poz.341 ze zm.)

2/ ustawę z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018r. poz.1990 ze zm.)

3/ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019r. poz.1206)

4/ rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia  4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2018r. poz.1885 ze zm.)

5/ rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz.231 ze zm.)

6/ rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz.702 ze zm.)

7/ rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.974)

8/ rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r. poz.83)

9/ statut nadany uchwałą nr 2636/2006 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2006r.

 

 Stan na dzień 9 lipca 2019r.