Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu

24 stycznia, 2024

23 stycznia 2024 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu. Obrady prowadził Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady BRD. W pierwszej części Dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego omówili działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach Wielkopolski, realizowane przez poszczególne ośrodki w 2023 r. oraz przedstawili plany wydatków, w części […]

Czytaj więcej »

Wersje językowe części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy kat. B

16 stycznia, 2024

Informujemy, że część teoretyczna egzaminu na prawo jazdy kat. B  przeprowadzana jest w języku: polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim.

Czytaj więcej »

Rezygnacja z terminu egzaminu, podstawienie pojazdu OSK

28 grudnia, 2023

Informujemy, że od dnia 01.01.2024r. będzie obowiązywać rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 24 listopada 2023r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2023r. poz. 2659) . Z dniem wejścia w życie w/w rozporządzenia dokumenty […]

Czytaj więcej »

Stawienie się na egzamin najpóźniej o wyznaczonej w zaświadczeniu godzinie

15 grudnia, 2023

W związku z opublikowaniem ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 listopada 2023r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2023r. poz.2659), które w §13 mówi „ że osoba egzaminowana rozpoczyna część teoretyczną lub praktyczną […]

Czytaj więcej »
1 2 3 4 55