Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Wydział Organizacyjno – Administracyjny

Julia Krakowiak – Naczelnik WOA

tel. (61) 829 01 96

 

Beata Krystkowiak

tel. (61) 829 01 80

 

Małgorzata Gajewska

tel. (61) 829 01 86

 

Beata Nowicka

tel. (61) 829 01 86