Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Marek Szykor – Naczelnik WBRD

tel. (61) 829 01 88

 

Beata Brambor

tel. (61) 829 01 88

 

Michał Paschke

tel. (61) 829 01 88