Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Dyrekcja

Dyrektor WORD w Poznaniu

 

Włodzimierz Bogaczyk

 

tel. (61) 829 01 80
e-mail: sekretariat@word.poznan.pl

 

 

 

Z-ca Dyrektora WORD w Poznaniu

 

Paweł Guzik

 

tel. (61) 829 01 80
e-mail: sekretariat@word.poznan.pl