Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Przebieg i zasady egzaminu teoretycznego

Osoby przystępujące w danym dniu do egzaminu proszone są do poczekalni przed salę egzaminacyjną 15 minut przed czasem rozpoczęcia egzaminu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie ważnego w dniu egzaminu dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport, karta pobytu).

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest z wykorzystaniem techniki informatycznej.

Testy dostępne są w języku polskim, angielskim i niemieckim.

WORD Poznań posiada jedną salę komputerową wyposażoną w 20 stanowisk, która przeznaczona jest tylko do przeprowadzania egzaminów teoretycznych.

 

Zasady egzaminu

Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na wyświetlane systemem losowym, w czasie rzeczywistym pytania, ujęte w katalogu pytań.

 

20 pytań z wiedzy podstawowej 10 pytań o wysokim znaczeniu dla brd 3 pkt. TAK / NIE 25`
6 pytań o średnim znaczeniu dla brd 2 pkt.
4 pytania o niskim znaczeniu dla brd 1 pkt.
12 pytań z wiedzy specjalistycznej 6 pytań o wysokim znaczeniu dla brd 3 pkt. A/ B/ C
4 pytań o średnim znaczeniu dla brd 2 pkt.
2 pytania o niskim znaczeniu dla brd 1 pkt.

 

 

BUDOWA TESTU EGZAMINACYJNEGO

 

Część podstawowa (20 pytań):

 

Część specjalistyczna (12 pytań):