Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Cel egzaminu

Celem tego egzaminu jest sprawdzenie posiadanej wiedzy w zakresie:

 

  • znajomości zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się po drogach publicznych,
  • zagrożeń związanych z ruchem drogowym,
  • obowiązków kierowcy i posiadacza pojazdu,
  • postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych.