Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Sposoby dokonania opłaty

Opłaty za egzamin państwowy można dokonać:

  1. gotówką lub kartą płatniczą w punkcie kasowym (ajencji bankowej) działającym na terenie WORD w Poznaniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00, punkt pobiera opłatę w wysokości 3,00 zł,
  2. przelewem z wykorzystaniem funkcjonalności generatora rachunków widniejącym na stronie internetowej WORD w Poznaniu – na indywidualny numer rachunku – subkonto (opłaty egzaminacyjne wpłacane na indywidualny numer rachunku nie trafiają w sposób zautomatyzowany do serwisu Info-Car).
  3. posługując się kartą płatniczą bezpośrednio podczas zapisu na egzamin w siedzibie WORD w Poznaniu przy stanowisku obsługi klienta,
  4. dokonując rezerwacji terminu egzaminu z wykorzystaniem płatności internetowych w trybie on-line serwisu Info-Car obsługiwanego przez PWPW SA.
  5. opłaty można dokonać także w placówkach pocztowych i w bankowych na terenie kraju; prowizja pobierana jest zgodnie z cennikami powyższych instytucji.

 

WORD w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędne działanie systemu Info-Car. Wszelkie reklamacje wynikające z nieprawidłowej obsługi należy kierować do operatora systemu, którym jest PWPW SA. Podmiotem odpowiedzialnym za pobranie i przekazanie kwoty do WORD w Poznaniu w przypadku dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych oraz strony Info-Car jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Telefon do centrali Info-Car +48 22-235-43-60, mail infocar@pwpw.pl