Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Dokumenty do pobrania

Poniżej znajdują się dokumenty zapisane w dwóch formatach DOC (Micosoft Word) oraz PDF (Adobe Acrobat).
Każdy z poniższych dokumentów wymaga własnoręcznego podpisu.

 

 

Upoważnienie

Upoważnienie
Upoważnienie

 

Rezygnacja z wyznaczonego terminu egzaminu

Rezygnacja z wyznaczonego terminu egzaminu DOC
Rezygnacja z wyznaczonego terminu egzaminu PDF

 

Rezygnacja z wyznaczonego terminu testu kwalifikacyjnego  dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Rezygnacja z wyznaczonego terminu testu kwalifikacyjnego dla kierowców wykonujących przewóz drogowy DOC
Rezygnacja z wyznaczonego terminu testu kwalifikacyjnego dla kierowców wykonujących przewóz drogowy PDF

 

Wniosek o uwolnienie profilu PKK

Wniosek o uwolnienie profilu PKK DOC
Wniosek o uwolnienie profilu PKK PDF

 

Wniosek o udział instruktora w części praktycznej egzaminu

Wniosek o udział instruktora w części praktycznej egzaminu DOC
Wniosek o udział instruktora w części praktycznej egzaminu PDF

 

Oświadczenie o rezygnacji z udziału instruktora w egzaminie

Oświadczenie o rezygnacji z udziału instruktora w egzaminie DOC
Oświadczenie o rezygnacji z udziału instruktora w egzaminie PDF

 

Wniosek o przyspieszenie terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy

Wniosek o przyspieszenie terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy DOC
Wniosek o przyspieszenie terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy PDF

 

Oświadczenie o przelewie do WORD

Oświadczenie o przelewie do WORD DOC
Oświadczenie o przelewie do WORD PDF

 

Wniosek o zwrot opłaty

Wniosek o zwrot opłaty DOC
Wniosek o zwrot opłaty PDF

 

Wniosek o zwrot opłaty dla firm

Wniosek o zwrot opłaty dla firm DOC
Wniosek o zwrot opłaty dla firm PDF

 

Wniosek o wystawienie rachunku

Wniosek o wystawienie rachunku DOC
Wniosek o wystawienie rachunku PDF

 

Dokumenty związane z wykorzystaniem pojazdu OSK

Wniosek o egzamin na pojeździe OSK DOC
Wniosek o egzamin na pojeździe OSK PDF
Oświadczenie OSK o udostępnieniu pojazdu DOC
Oświadczenie OSK o udostępnieniu pojazdu PDF
Oświadczenie OSK o odmowie udostępnienia pojazdu DOC
Oświadczenie OSK o odmowie udostępnienia pojazdu PDF