Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Uwaga! Wstrzymanie przeprowadzania egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A od 13.11.2023r. do 12.04.2024r.

4 września, 2023

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu informuje, że na podstawie § 17 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019r. poz.1206 z późn.zm.) z uwagi na bezpieczeństwo osób egzaminowanych wstrzymuje w okresie od 13.11.2023r. do 12.04.2024r. przeprowadzanie egzaminów praktycznych w zakresie kat. A, A1, A2, AM prawa jazdy.