Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Zmiana numerów rachunków bankowych WORD w Poznaniu

25 października, 2020

Informujemy, że począwszy od dnia 26 października 2020r. zostały zmienione numery rachunków bankowych WORD w Poznaniu.
Zmiana nie dotyczy osób, które opłacają egzaminy przez serwis Info-Car.
W celu opłacenia egzaminu, kursu lub szkolenia za pomocą przelewu (bezpośrednio na konto bankowe WORD), należy skorzystać z generatora rachunków dostępnego pod adresem http://generator.word.poznan.pl/. Wygenerowany zostanie NOWY indywidualny numer rachunku (subkonta), dedykowanego do wnoszenia opłat.
Numery rachunków wygenerowane przed 26 października 2020r. są nieaktualne – prosimy z nich nie korzystać w trakcie dokonywania opłat.
W przypadku rezerwacji terminu egzaminu za pośrednictwem serwisu Info-Car zalecane jest dokonanie opłaty również przez Info-Car. Opłaty egzaminacyjne wpłacane na indywidualny numer rachunku nie trafiają do tego serwisu w sposób zautomatyzowany.