Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Uwaga ! wstrzymanie przeprowadzania egzaminów praktycznych na kat. AM, A1, A2, A prawa jazdy od 16.11.2020

15 września, 2020

UWAGA !!!

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu informuje, że na podstawie §17 ust.1 rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U z 2019 r. poz. 1206) z uwagi na bezpieczeństwo osób egzaminowanych wstrzymuje  przeprowadzanie egzaminów praktycznych na kat. AM, A1, A2, A prawa jazdy w okresie od 16.11.2020 r. do 31.03.2021 r.