Kontakt

Ostatnia aktualizacja: 30 grudzień 2013

Dane adresowe

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu
ul. Wilczak 53
61-623 Poznań
tel. (61) 829 01 80
fax. (61) 829 01 87
NIP : 778-13-33-124
REGON : 631146962

ESP

Kliknij aby przejść do elektronicznej skrzynki podawczej WORD Poznań

Wymagania dla przesyłanych dokumentów elektronicznych:

 • W celu złożenia pisma konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP.
 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie XAdES-BES  lub profilem zaufanym.
 • Akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, CSV, TXT, GIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.
 • Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego dokumentu elektronicznego nie może przekroczyć 3MB.


  Godziny funkcjonowania

        Obsługa klienta     
   
        pon - wt    

        7.00 - 19.30    
   
        śr - pt

        7.00 - 15.30
   
        sobota

   soboty robocze 
  wg. informacji na
  stronie aktualności 
    Egzaminy
        pon - wt

        7.00 - 20.00

        śr - pt

        7.00 - 15.00
         sobota
    soboty robocze 
  wg. informacji na
  stronie aktualności
   Administracja
        pon - pt

        7.30 - 15.30

  Lokalizacja WORD