Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Stanowisko ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Marek Szykor

tel. (61) 829 01 88

 

Beata Brambor

tel. (61) 829 01 88

 

Michał Paschke

tel. (61) 829 01 88