Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Uwaga! Wstrzymanie przeprowadzania egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A od 02.11.2022r. do 31.03.2023r.

19 września, 2022

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu informuje, że na podstawie §17 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019r.w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U z 2019r.poz.1206 z późn.zm.) z uwagi na bezpieczeństwo osób egzaminowanych wstrzymuje przeprowadzanie egzaminów praktycznych na kat. AM,A1,A2,A prawa jazdy w okresie od 02.11.2022r. do 31.03.2023r.