Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Ogłoszenie – zarządzenie Dyrektora WORD dot. zbędnego składnika majątku ruchomego WORD Poznań 26.10.2021

27 października, 2021

Ogłoszenie – zarządzenie Dyrektora WORD dotyczące zbędnego składnika majątku ruchomego WORD Poznań 26.10.2021

Ogłoszenie - zarządzenie Dyrektora WORD dot. zbędnego składnika majątku ruchomego WORD Poznań 26.10.2021
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF