Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

O BEZPIECZEŃSTWIE W CZASIE WAKACJI

28 lipca, 2021

Straż Miejska Miasta Poznania z Policją i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Poznaniu aktywnie uczestniczą w spotkaniach z dziećmi, prowadząc pogadanki na temat bezpiecznego zachowania się podczas spędzania wolnego czasu.
Wakacje to czas zabawy oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na półkoloniach, koloniach, obozach i wczasach rodzinnych. Właściwe zachowywanie się i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wspomnianych wyjazdów, przyczynia się do unikania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu.
Szeroką, wakacyjną ofertę zajęć dla dzieci przygotowały tradycyjnie osiedlowe domy kultury i szkoły w Poznaniu. Jak co roku, na zaproszenie wielu placówek oświatowych, strażnicy i strażniczki miejskie z Zespołu Profilaktyki SMMP wraz z poznańskimi policjantami i przedstawicielami WORD-u w Poznaniu uczestniczą w spotkaniach edukacyjno-profilaktycznych z półkolonistami. Działania te, prowadzone w ramach akcji „Lato 2021”, przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
W pierwszym miesiącu wakacji miejscy strażnicy i policjanci, którzy pamiętają o najmłodszych mieszkańcach Poznania, gościli w kilku poznańskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych. Odwiedzili m.in. dzieci spędzające wakacje w Przedszkolu nr 29 im. Plastusia. Dla dzieci, z różnych grup wiekowych, zorganizowano zajęcia profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa na drodze, w domu, w podróży, w kontakcie z osobą obcą. Wspólnie utrwalano umiejętność prawidłowego przechodzenia przez jezdnię po przejściu dla pieszych, zarówno z sygnalizacją świetlną jak i bez. Funkcjonariuszki uświadomiły przedszkolakom, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych. Poruszono również kwestię podróżowania najmłodszych w fotelikach samochodowych i zapinania pasów bezpieczeństwa przez dorosłych. Na zakończenie spotkania wszyscy otrzymali drobne upominki, które poprawią ich widoczność na drodze.
Podobne zajęcia odbyły się w Przedszkolu nr 192. Podczas spotkania przygotowano dla dzieci scenki sytuacyjne, które przybliżyły zagadnienia związane z bezpieczeństwem na drodze. Przedszkolaki mogły przekonać się, że zawsze należy nosić elementy odblaskowe w widocznych miejscach, tak aby były one widoczne dla kierowców nadjeżdżających z obu kierunków. W celu poprawy bezpieczeństwa najmłodszych, wszystkie dzieci otrzymały elementy odblaskowe, ufundowane przez poznański WORD.
Przez cały okres wakacyjny spotkania edukacyjne odbywają się także w MDK nr 2 w Poznaniu. Strażniczki miejskie wraz z przedstawicielką poznańskiego WORD-u odwiedzają uczestników odbywających się tam półkolonii. Podczas spotkań omawiane są zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, zasady bezpiecznego wypoczynku podczas wakacyjnych wyjazdów. Ponadto dzieci zachęcane są do aktywnego spędzania wolnego czasu od nauki i ograniczania korzystania z internetu. Strażniczki przypominają również dzieciom zasadę ograniczonego zaufania w kontakcie z osobą nieznajomą, a także jak należy się zachować gdy się zgubimy. Wspólnie utrwalana jest znajomość europejskiego numeru ratunkowego 112 i zasady informowania służb ratowniczych w sytuacji zagrożenia. Na koniec spotkań dzieci otrzymują od WORD-u elementy odblaskowe.
Strażniczki miejskie i policjanci odwiedziły także uczestników półkolonii, odbywającej się na terenie Poznańskiego Klubu Morskiego nad jeziorem w Kiekrzu. W ramach spotkań rozmawiano o odpowiedzialnym i rozważnym spędzaniu wolnego czasu przez młodzież. Przypomniano o zasadach bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych. W ramach akcji „Bezpieczne wakacje”, strażniczki miejskie wraz z policjantami, na terenie ośrodka Strzeszyn, przypominały odpoczywającym, w jaki sposób bezpiecznie należy korzystać z kąpieliska.
Warto przypomnieć wszystkim, że jedną z form zapobiegania niebezpieczeństwom na drodze jest zapewnienie możliwości ich dostrzeżenia przez kierujących pojazdami ze znacznej odległości. Przepisy obligują pieszych do stosowania elementów odblaskowych po zmroku i poza terenem zabudowanym. Należy pamiętać, że w innych sytuacjach stosowanie odblasków może znacząco wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa. Warto pamiętać o zakładaniu choćby najmniejszych elementów odblaskowych. Czasami ich posiadanie, zwłaszcza w panujących niekorzystnych warunkach pogodowych, może mieć decydujące znaczenie.
Mamy nadzieję, że wszystkie podejmowane przez nas działania, w czasie letnich miesięcy, będą miały znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drogach, nie tylko podczas wakacji.

FOT. ARCHIWUM SMMP