Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Ważne zmiany w kodeksie drogowym

21 maja, 2021

20 maja br., w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu, odbyła się konferencja prasowa na temat wchodzących w życie zmian w przepisach dotyczących ruchu drogowego.

W tym dniu roku weszły w życie przepisy, które regulują kwestie związane z poruszaniem się hulajnóg elektrycznych oraz innych urządzeń. Czym jest hulajnoga elektryczna, urządzenie transportu osobistego oraz urządzenie wspomagające? Poniżej kilka definicji oraz zasad korzystania z tych pojazdów i urządzeń.

Hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Hulajnogą elektryczną należy poruszać się po drodze dla rowerów lub na pasie ruchu dla rowerów. Poruszanie na jezdni jest obowiązkowe, gdy ruch pojazdów odbywa się po niej z dozwoloną prędkością nie większą niż 30 km/h oraz brakuje drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Hulajnogą elektryczną dozwolone jest również poruszanie się po chodniku, w momencie, gdy ruch pojazdów na jezdni odbywa się z dozwoloną prędkością większą niż 30 km/h oraz brakuje drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów.

Pamiętać należy, że dopuszczalna prędkość hulajnogi elektrycznej wynosi 20 km/h. Natomiast na chodniku oraz drodze dla pieszych prędkość hulajnogi powinna być zbliżona do prędkości pieszego. W tym przypadku również  kierujący hulajnogą musi bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa pieszym.

Kto może poruszać się hulajnogą elektryczną?

Osoby w wieku 10-18 lat, które posiadają kartę rowerową lub prawo jazdy kat. „AM”, „A1”, „B1”, „T”.

Dzieci do lat 10 mają zakaz poruszania się hulajnogą elektryczną. Wyjątek stanowi przepis mówiący o tym, że dziecko do 10 roku życia może poruszać się hulajnogą elektryczną w strefie zamieszkania, ale wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Urządzenie transportu osobistego (UTO) – pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Do UTO możemy zaliczyć np.  deskorolkę elektryczną oraz inne urządzenia samopoziomujące.

Urządzeniem transportu osobistego należy poruszać się po drodze dla rowerów. Jazda po chodniku lub drodze dla pieszych jest dozwolona, tylko, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów. Dopuszczalna prędkość tych urządzeń, wynosi 20 km/h, natomiast na chodniku oraz drodze dla pieszych prędkość urządzenia transportu osobistego powinna być zbliżona do prędkości pieszego z koniecznością udzielenia pierwszeństwa pieszym.

Kto może poruszać się urządzeniem transportu osobistego?

Jeśli chodzi o wiek i uprawnienia, to zasady są takie same, jak w przypadku hulajnóg elektrycznych – osoby w wieku 10-18 lat, które posiadają kartę rowerową lub prawo jazdy kat. „AM”, „A1”, „B1”, „T”

Dzieci do lat 10 mają zakaz poruszania się urządzeniami transportu osobistego. Wyjątek stanowi przepis mówiący o tym, że dziecko do 10 roku życia może poruszać się urządzeniem transportu osobistego w strefie zamieszkania, ale wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Urządzenie wspomagające ruch – urządzenie lub sprzęt sportowo – rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni. To między innymi rolki, wrotki, deskorolka, hulajnoga – napędzana siłą mięśni.

Urządzeniami tymi mogą poruszać się wszyscy, bez ograniczeń wiekowych. Bardzo istotne jest to, że osoby korzystające z tych urządzeń są obowiązane korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów. Na drodze dla rowerów obowiązuje ruch prawostronny. Korzystając z tych urządzeń na chodniku i na drodze dla pieszych, użytkownik powinien poruszać się prędkością zbliżoną do prędkości pieszego.

W strefie zamieszkania osoba korzystająca z urządzenia wspomagającego ruch korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem, natomiast jest obowiązana  do udzielenia pierwszeństwa pieszemu.

Warto również poruszyć kwestie związane z postojem hulajnóg elektrycznych.

Postój tych pojazdów dopuszcza się na chodniku w miejscu do tego wyznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, pod warunkiem, że nie obowiązuje zakaz postoju lub zatrzymywania się, a także szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 metra.

Jako użytkownicy hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego powinniśmy także pamiętać czego przepisy zabraniają:

– ciągnięcia i holowania innego pojazdu,

– przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku,

– kierowania w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Dodatkowo użytkownicy urządzeń transportu osobistego mają zakaz czepiania się pojazdów.

Natomiast osoby korzystające urządzeń wspomagających ruch np. z rolek, deskorolek oraz zwykłych hulajnóg powinny pamiętać o zakazie:

– przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku,

– ciągnięcia pojazdu lub ładunku,

– czepiania się pojazdów,

– poruszania się tyłem,

– poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego podobnie do alkoholu.

W przypadku kierowania w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu hulajnogą elektryczną, urządzeniem transportu osobistego lub urządzeniem wspomagającym ruch, użytkownik zostanie ukarany mandatem karnym, bądź zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie.

W trosce o bezpieczeństwo pieszych.

Od 1 czerwca 2021 roku zmieniły się przepisy o użytkownikach dróg. Zgodnie z Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym uczestnikiem ruchu jest pieszy, kierujący, a także każda inna osoba przebywająca w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze.

Zaczęły obowiązywać zmiany dotyczące w głównej mierze pieszych poruszających się po drodze. Do tej pory pieszy znajdujący już się na przejściu dla pieszych miał pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem.  Od 1 czerwca 2021 roku pieszy już wchodząc na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem.

W związku z tym kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, obowiązani są zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Należy jednak pamiętać, że nie zmieniają się przepisy odnoście zachowania się pieszych względem tramwajów.

Od początku czerwca pieszemu wchodzącemu lub przechodzącemu przez jezdnię lub torowisko, w tym również na przejściu dla pieszych zakazuje się  korzystać z telefonu  lub innego urządzenia elektronicznego, który prowadzić będzie do ograniczenia możliwości obserwacji drogi.

Ważną informacją dla kierowców są zapisy dotyczące dopuszczalnej prędkości na obszarze zabudowanym.  Do tej pory dopuszczalna prędkość w obszarze zabudowanym wynosiła  w godz. 23.00-5.00 – 60 km/h. Od 1 czerwca 2021 roku przez całą dobę kierowcy obowiązani są  poruszać się z prędkością do 50 km/h.

 

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo zależy od wszystkich użytkowników.

Zachowanie zgodne z przepisami, z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Apelujemy o wzajemny szacunek i tolerancję, a przede wszystkim o ostrożność!

ZMIANY W USTAWIE PRAWO O RUCHU DROGOWYM dot. hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego oraz urządzeń wspierających ruch wchodzące w życie 20 maja 2021 roku