Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Zalecenie

31 marca, 2021

W związku z sytuacją związaną z pandemią SARS-COV- 2 oraz ograniczeniem obecności liczby osób uczestniczących w egzaminie do minimum (egzaminowany – egzaminator) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu zaleca powstrzymanie się instruktorów od udziału w egzaminie praktycznym.

Jednocześnie prosimy osoby egzaminowane o rezygnację z ich prawa do udziału w egzaminie instruktora ponieważ chcemy zapewnić bezpieczeństwo zarówno osobom egzaminowanym jak i egzaminatorom.