Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Informacja o przegrodach w pojazdach egzaminacyjnych

3 lipca, 2020

Informujemy, że w wyniku spotkania, które odbyło się w dniu 02.07.2020r. pomiędzy Dyrekcją WORD Poznań a Prezesem Wielkopolskiego Stowarzyszenia OSKiI Panem Cezarym Drozdowskim, oraz jego zastępcą Panem Marcinem Kukawką ustalono, że od 06.07.2020r. samochody egzaminacyjne WORD i podstawiane przez OSK nie muszą być wyposażane w przegrody.
Jednocześnie poinformowaliśmy przedstawicieli OSK, że w przypadku występowania wzmożonej ilości zachorowań wrócimy do przeprowadzania egzaminów z dodatkową ochroną w postaci przegród, co spotkało się z aprobatą z ich strony.