Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Udział instruktora, tłumacza przysięgłego i tłumacza języka migowego w egzaminie.

Czerwiec 29, 2020

Informujemy, że od 01.07.2020r. w egzaminie praktycznym mogą uczestniczyć: instruktor, tłumacz przysięgły, tłumacz języka migowego.