Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Wznawiamy przeprowadzanie egzaminów na pojazdach OSK

17 czerwca, 2020

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu informuje, że w celu przeprowadzenia egzaminu na pojeździe OSK zgodnie z art. 53 ust. 4a ustawy o kierujących pojazdami należy przesłać na adres e-mail sekretariatu (sekretariat@word.poznan.pl) wniosek osoby zainteresowanej o egzamin na pojeździe OSK i oświadczenie OSK o udostępnieniu pojazdu co najmniej na 5 dni przed planowanym egzaminem. Egzamin kat. B na pojeździe OSK (również z automatyczną skrzynią biegów) może odbywać się w godzinach od 7 do 13, od poniedziałku do piątku.

W związku z wejściem w życie przepisów §13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019r. (Dz.U. z 2019 poz. 1206) egzaminy na pojeździe OSK będą mogły odbywać się tylko o pełnych godzinach.

Samochody OSK przed każdym egzaminem będą dezynfekowane przez pracowników WORD.
OSK zobowiązane są do zapewnienia środków dezynfekujących.

Dokumenty związane z wykorzystaniem pojazdu OSK

Wniosek o egzamin na pojeździe OSK DOC
Wniosek o egzamin na pojeździe OSK PDF
Oświadczenie OSK o udostępnieniu pojazdu DOC
Oświadczenie OSK o udostępnieniu pojazdu PDF