Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Zarządzenie Dyrektora WORD dot. sprzedaży motocykli

Czerwiec 9, 2020

Zarządzenie Dyrektora WORD dotyczące sprzedaży motocykli z dnia 02.06.2020r.
Zarządzenie nr 13/2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zarządzenie Dyrektora WORD dotyczące sprzedaży motocykli z dnia 09.06.2020r.
Zarządzenie nr 15/2020
Zawiadomienie o wyniku sprzedaży motocykli