Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Procedury określające sposób i tryb przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy oraz szkoleń i kursów

8 maja, 2020

Na podstawie zarządzenia nr 9/2020 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2020r. w związku z rozwiązaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza się, co następuje:

  1. Wprowadza się bezdotykowe mierzenie temperatury u wszystkich osób zapisanych na egzamin/szkolenie, które będzie odbywało się przez pracownika WOES przed wejściem do Ośrodka z zachowaniem 1,5 m odstępów przez osoby oczekujące.
  2. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury (pow. 37 stopni) lub wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, katar, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, dana osoba nie zostanie wpuszczona na teren Ośrodka. Opłata za egzamin/szkolenie w takim przypadku będzie zachowywała ważność.
  3. Na terenie Ośrodka mogą przebywać jedynie pracownicy i osoby zapisane na egzamin/szkolenie. Osoby poddane procedurze mierzenia temperatury, koniecznie muszą mieć zakryty nos, usta i podbródek maseczką, oraz nosić rękawiczki. Zdjęcie maseczki będzie możliwe w celu identyfikacji osoby przystępującej do egzaminu.
  4. Sposób i tryb przeprowadzania egzaminów państwowych/szkoleń będzie realizowany z uwzględnieniem procedur ustalonych przez Zastępcę Dyrektora (zał. nr 1, 3, 4)
  5. Wszystkie osoby przystępujące do egzaminów/szkoleń zostaną zobowiązane do zapoznania się i podpisania oświadczenia określającego szczegółowe zasady przeprowadzania procesu egzaminowania/szkolenia (zał. nr 2, 5)

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 - Zasady dla osób przystępujących do egzaminu praktycznego.pdf
Załącznik nr 2 - Wniosek dla osób przystępujących do egzaminu.pdf
Załącznik nr 3 - Zasady dla osób przystępujących do egzaminu teoretycznego.pdf
Załącznik nr 4 - Zasady dla osób przystępujących do szkolenia, kursu.pdf
Załącznik nr 5 - Wniosek o udział w szkoleniu, kursie.pdf