Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Uwaga ! wstrzymanie przeprowadzania egzaminów praktycznych na kat. AM,A1,A2,A prawa jazdy od 18.11.2019

1 października, 2019

UWAGA !!! 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu informuje, że na podstawie §17 ust.1   rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019r.w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U z 2019r.poz 1206) z uwagi na bezpieczeństwo osób egzaminowanych wstrzymuje  przeprowadzanie egzaminów praktycznych na kat. AM,A1,A2,A prawa jazdy w okresie od 18.11.2019r. do 31.03.2020r.