Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu doposażył kolejną jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej, w niezbędny sprzęt

17 września, 2019

Jednostki OSP, które często jako pierwsze przyjeżdżają  na miejscu wypadku, muszą dysponować profesjonalnym sprzętem technicznym umożliwiającym skuteczną pomoc ofiarom zdarzeń komunikacyjnych. Dlatego też ważne jest sukcesywne doposażenie tych jednostek w odpowiednie wyposażenie ratownicze, które umożliwia dotarcie do osób rannych i udzielenie im pierwszej pomocy.

Dnia 17 września 2019 roku, Paweł Guzik, Zastępca Dyrektora WORD w Poznaniu przekazał sprzęt ratowniczy druhnom i druhom OSP Kiszewo. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu strażacy z Kiszewa pozyskali komplet łańcuchów KSV11, umożliwiający ratowanie zakleszczonych w pojazdach osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. W wydarzeniu tym wziął udział również Poseł na Sejm RP Krzysztof Paszyk.

 

Fot. K.Górski