Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu

28 lutego, 2019

19 lutego 2019 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu. Obrady prowadził Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady BRD.
W pierwszej części Dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego omówili działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach naszego regionu, realizowane przez poszczególne Ośrodki w 2018 r. oraz przedstawili plany wydatków w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2019 rok w Wielkopolsce.
W drugiej części posiedzenia mł. inspektor Stanisław Małecki, z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, oraz mł. brygadier Tomasz Grelak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej omówili stan bezpieczeństwa oraz działania podejmowane na drogach Wielkopolski w ubiegłym roku.
Zadania realizowane na drogach województwa wielkopolskiego omówili dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – Paweł Katarzyński i zastępca dyrektora poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Tadeusz Łuka.

Prezentacja - bezpieczeństwo ruchu drogowego w 2018 roku